Adoleshenca – Kuptimi, karakteristika dhe efektet sociale