Varësia nga droga – Simptomat, shkaqet dhe trajtimi