Ankthi dhe stresi – Ku ndryshojnë dhe ngjashmëritë