Stresi kronik: Identifikimi, shenjat, llojet dhe trajtimi