Stresi kronik – Identifikimi, shenjat, llojet dhe trajtimi