Çrregullimi afektiv sezonal veror – Shenjat dhe trajtimi