Varësia nga interneti – 5 Llojet e varësisë nga interneti