Shpjegimi i ëndrrave – Çfarë ndodh ndërsa ëndërrojmë