Sa zgjat ankthi – Kohëzgjatja dhe ndikimi në përditshmëri