Psikologjia sociale – Termat, autorët dhe eksperimentet